Choď na obsah Choď na menu
 


SA vz.58

14. 8. 2009

           Skratka SA vz. 58 znamená samopal vzor 58, pričom ide o nekorektné značenie, nakoľko podľa moderných noriem je samopal samočinná zbraň strieľajúca pištoľovú muníciu (7.62x39 je akýmsi prechodom medzi pištoľovým a puškovým nábojom, považuje sa ale za puškový náboj) a preto SA vz.58 je samočinná útočná puška československej výroby. Určená k ničeniu živej sily a ľahko obrnených cieľov. Mechanizmus zbrane je založený na odoberaní plynov z hlavne a umožňuje streľbu jednotlivými ranami ako aj dávkou. Zbraň používa puškový náboj stredného výkonu 7,62x39 mm vz.43, štandardný zásobník je na 30 rán, vyrábajú sa však aj menšie verzie na civilné účely. SA vz. 58 slúži v armád od roku 1959 a je vo výzbroji súčasnej Českej armády a ozbrojených síl Slovenskej republiky.


Všeobecné údaje:

Konštruktér: Jiří Čermák a kolektív

Typ zbrane: útočná puška

Hmotnosť: 2,91 kg

Dĺžka: 845 mm

Munícia: 7,62x39 mm vz.43 Ráže: 7,62 mm

Kadencia: 800 rán/min.

Počiatočná rýchlosť strely: 705 m/s

Maximálny dostrel: 800 m (max. nastaviteľné na mieridlách), 2800 m (max. skutočný dostrel)

Zásobník: schránkový zásobník na 30 nábojov

Mieridlá: otvorené mechanické

Vývoj:

Po skončení 2.sv vojny začali Česká zbrojovka a Zbrojovka Brno pracovať na návrhu zbrane vychádzajúcej z nemeckej útočnej pušky StG 44 Sturmgewehr a jej munície 7.92x33mm Kurz. Pretože mal ale v tej dobe väčšiu prioritu vývoj nového samopalu (Sa 23/25), o projekt nebol zo strany vojenskej správy záujem.

Po zavedení náboja 7,62x25mm Tokarev vojenská správa trvala na úprave vtedajších samopalov Sa 23/25 na muníciu 7,62x25mm Tokarev. Výsledkom bol samopal Sa 24/26, prijatý do výzbroje československej armády. V roku 1953 boli vypracovaní takticko-technické požiadavky na „univerzálnu ručnú zbraň pechoty“. Požadovala sa účinná streľba na 400m a dobrá presnosť streľby. Hmotnosť mala byť max. 3,5 kg  a zbraň mala byť konštruovaná na náboj 7,62x45 mm vz. 52.

   Boli vypracované nasledovné projekty:

   ZK 503 (konštruktéri bratři Koučtí zo Zbrojovky Brno)

   ČZ 522 (konštruktér Jiří Čermák z České zbrojovky)

   ZB 530 (konštruktér Václav Holek zo Zbrojovky Brno)

Potom, čo bol do výzbroje československej armády zavedený sovietsky náboj 7,62x39 vz 43. av roku 1954 bol výskum presunutý do Konstrukty Brno, boli vypracované nové takticko-technické požiadavky a vývoj zbrane bol v roku 1956 znovu zahájený pod krycím názvom „Koště“. Hlavným riešiteľom tejto úlohy bol stanovený Jiří Čermák. V roku 1958 bola táto zbraň zavedená do československej armády ako 7,62mm samopal vzor 58.

Varianty:

7,62 samopal vz. 58 P (pechotný) – s pevnou pažbou

7,62 samopal vz. 58 V (výsadkový) – so sklopnou ramennou opierkou

7,62 samopal vz. 58 Pi – s lištou na upevnenie zameriavacieho infraďalekohľadu, tlmičom výšľahu a dvojnožkou

Bojové vlastnosti:

7,62mm samopal vz. 58 je zbraň jednotlivca určená k ničeniu živej sily nepriateľa streľbou, pažbou alebo bodákom prevažne v boji zblízka. Zo samopalu sa strieľa dávkami (malými - tri až štyri rany, veľkými - desať až tridsať rán) alebo jednotlivými ranami.

   Dĺžka streľby:

   na jednotlivé ciele - do 400 m

   na skupinové ciele - do 800 m

   na vzdušné ciele - do 500 m

Hlavné časti zbrane:

- hlaveň

- mieridlá (muška, výškovo nastaviteľný hľadáčik)

- puzdro záveru (veko puzdra záveru s vratným ústrojenstvom)

- záver (závorník, nosič závorníku, závora, úderník)

- spušťadlo

- pažba (pažba (alebo ramenná opierka), nadpažbie, podpažbie, pažbička)

Hlaveň :

Hlaveň ja zasadená do tela zbrane a zaistená čapom. Vývrt hlavne so štyrmi drážkami je tvrdo chromovaný vrstvou 0,01 mm. Ústie hlavne je opatrené závitom s chránitkom závitu. Pri streľbe cvičnými nábojmi sa chránitko závitu demontuje a našraubuje sa cvičný násadec. Závit môže slúžiť k montáži tlmiča plameňa alebo iných zariadení. Zo spodku v prednej časti hlavne je umiestnený záchyt snímateľného bodáku, resp. dvojnožky. Zadná časť hlavne prechádza do nábojovej komory. Na hlavni je nalisovaný nosič mušky. V prvej tretine hlavne je uchytený plynový násadec so šikmým otvorom pre odber prachových plynov z hlavne, na ktorého levej strane je oko pre predné pútko. V plynovom násadci sa pohybuje piest, na kterom je navlečená vzpruha piestu. Piest nie je pevne spojený s nosičom závorníku, ale je samostatnou súčasťou.

Mieridlá:

SA vz.58 je vybavený jednoduchými otvorenými mieridlami nastaviteľnými od 100 do 800 m(po 100 metrových krokoch; stupnice 1-8) a „univerzálna“ diaľka označená „U“ pre streľbu v noci do 300 m. Muška je valcovitého tvaru a je našraubovaná do čapu mušky. Hľadáčik je upevnený v základni hľadáčika. Základňa tvorí jeden celok s puzdrom záveru.

Puzdro záveru:

Puzdro záveru je frézované z odliatku (čo je precíznejšie, ale tiež finančne a časovo nákladnejšie než lisovanie u AK-47). Spojuje ostatní časti záveru v jeden celok a slúži k vedeniu záveru. V obdĺžnikovom vybraní sú po oboch stranách vodiace lišty, po ktorých sa pohybuje nosič závorníku a závorník. Do vybrania v prednej časti zapadajú uzamykacie ozuby uzáveru. Ľahké zasunutie náboja do nábojovej komory umožňuje nábeh. Časť puzdra záveru nazývaná mostík rozdeľuje vnútorný priestor puzdra na dve časti. Predná - s priechodným okienkom pre zasunutie zásobníku a zadná - s vybraním pre umiestenie spúšťadla. Vo vrchnej časti mostíku je zasunutý vyhadzovač slúžiaci k vyhodeniu prázdnej nábojnice po výstrele. Po pravej strane vyhadzovača je záchytka záveru, ktorá po vystrelení posledného náboje zadrží záver v zadnej polohe (tzv. strelecká pohotovosť). Po ľavej strane vyhadzovača zospodu je na čape upevnená záchytka zásobníku.

Záver:

Záver vysúva náboje zo zásobníku a zasúva ich do nábojovej komory, uzamyká nábojovú komoru pri výstrele, iniciuje zápalku náboja, vyťahuje a vyhadzuje vystrelenú muníciu. K navráteniu záveru do krajnej prednej polohy slúži vratné ústrojenstvo. Záver sa skladá z nosiču závorníku (s naťahovacou pákou na ľavej strane), závorníku, závory, úderníku.


Činnosť zbrane pri streľbe:

Konštrukcia záveru a systém jeho uzamknutia je originálny (odlišný od AK-47 a preto sa SA vz.58 aj napriek povrchovej podobnosti, neradí medzi zbrane z rodiny zbraní AK). Zbraň strieľa z prednej (uzamknutej) polohy záveru. Funkcia vnútorného mechanizmu SA vz. 58 je založená na princípe tlaku prachových plynov, odvedených po výstrele z hlavne šikmým plynovým kanálikom do plynového valca, umiestneného nad hlavňou. Vo valci plyny pôsobia na piest, ktorého piestnica sa svojim zadným koncom opiera o nosič závorníku a tak naň impulz prachových plynov prenáša. Nosič závorníku sa začne pohybovať vzad, po jeho posunutí o 12 mm vyjde závora, zdvíhaná závorníkom, nahor mimo vybrania puzdra záveru a záver je tým odomknutý. Potrebná dráha vytvorí časovú medzeru, behom ktorej opustí strela hlaveň a tlak prachových plynov poklesne na hodnotu bezpečnú pre odomknutie záveru (tato dráha sa nazýva podklz). Odomknutý záver sa pohybuje dozadu, pritom je vytiahnutá z nábojové komory a vyhodená prázdna nábojnica. Nábojnicu vyťahuje vyťahovač umiestnený na závorníku a pevný vyhadzovač v puzdre zbrane (za zásobníkovou šachtou) ju vyhadzuje doprava nahor. Do prednej polohy je piest s piestnicou vrátený samostatnou pružinou piestu. Celý záver je do prednej polohy vrátený predsuvnou pružinou, umiestnenou nad bicou pružinou. Pritom závorník podá zo zásobníku nový náboj a zasúva ho do nábojovej komory. Závorník uzavrie hlaveň a nosič závorníku pokračujúci v doprednom pohybe stlačuje závoru do vybrania v puzdre záveru. Tím je hlaveň uzavrená a uzamknutá.

Spúšťadlo:

Spúšťadlo umožňuje streľbu jednotlivými ranami i dávkami a má zariadenie slúžiace k zaisteniu proti samovoľnému výstrelu.

Poistka/prepínač spôsobu streľby: 

SA vz. 58 je vybavený trojpolohovým selektorom/poistkou na pravej strane tela zbrane nad spúšťou. Pri polohe krídelka poistky dole je zbraň zaistená. Poistka znižuje prenášaciu páku medzi spúšťou a záchytom úderníku, takže úderník môže byť napnutý a bezpečne zaistený. Pri polohe dopredu zbraň strieľa dávkou ("30") a v polohe dozadu jednotlivými ("1") ranami. 

Činnosť mechanizmu pri streľbe jednotlivými ranami:

Natiahnutý úderník má dva záchyty (pravý a ľavý). Pri streľbe jednotlivými ranami je pri stlačení spúšte stlačený ľavý záchyt. Pravý stále zadržuje úderník, dokiaľ nie je hlaveň uzavrená a uzamknutá. Až vtedy nosič závorníku stlačí vypúšťaciu páku, ktorá stlačí pravý záchyt. Uvolnený úderník urýchľovaný vzpruhou úderníku priamobežným pohybom udrie na zápalník. Iniciacia nábojov je mechanická, úderom zápalníku na zápalku náboja. Pri spätnom pohybe prestane nosič závorníku stlačovať vypúšťaciu páku a zároveň stlačí prerušovač. Úderník sa pohybuje vzad spoločne so záverom a zostáva zachytený oboma záchytmi. Potom sa opätovným stlačením spúšte môže celý cyklus opakovať.

Činnosť mechanizmu pri streľbe dávkou:

Pri streľbe dávkou je páčkou poistky znížením mimo dosah nosiča závorníku vyradený prerušovač. Úderník je tiež zachytený oboma záchytmi. Po stlačení spúšte je znížený ľavý záchyt, pričom pravý stále zadržuje úderník. Nosič závorníku po uzavretí a uzamknutí hlavne stlačí automatickú spúšť, čím sa uvoľní pravý záchyt a úderník je uvoľnený. Automatická spúšť zabraňuje odpalu náboje pri neúplne uzavretom závere. Po iniciácií zápalky náboja nosič závorníku pohybujúci sa dozadu uvoľní vypúšťaciu páku. Pretože je vyradený prerušovač, je ľavý záchyt stále stlačený spúšťou držaný mimo úderník. Ten je zachytený len pravým záchytom. Záchyt je opät znížený stlačením vypúšťacej páky po uzavretí a uzamknutí hlavne. Cyklus sa opakuje, dokiaľ je stlačená spúšť alebo nie sú vystrieľané všetky náboje. Pokiaľ je uvoľnená aj spúšť, zachytí sa úderník aj ľavým záchytom.


Pažba:

Pažba (alebo ramenná opierka) umožňuje správne opretie zbrane o rameno strelca (v praxi je však problém správneho zalícenia a držania pre ľudí s dlhými rukami, prípadne správne zalícenie pri použití kolimačného zariadenia a je nutné dolniť pažbu o lícnicu alebo využiť moderné doplnky pre SA vz. 58 ako je polymérová sklopná pažba, prípadne americké výsuvné pažby zo zbraní typu AR-15). Na ľavej strane pažby je umiestené zadní pútko. Je vyrobená z drevitej hmoty upevnená šraubom k telu zbrane. Povolením jediného šraubu je možno ľahkým spôsobom vymeniť štandardnú pažbu za ramennú sklopnú opierku. Nadpažbie je možné vymeniť po vysunutí čapu, podpažbie pootočením podobným spôsobom a pištoľovú pažbičku po povolení šraubu.

Zásobník:

Zbraň je vybavená strleckou pohotovosťou. Po vystrelení posledného náboja zostane záver zachytený vzadu. V tejto polohe je možné vymeniť zásobník (pochopiteľne je to možne aj so záverom v prednej polohe) alebo pomocou nábojového pásiku rýchle doplniť náboje v zásobníku. Nábojový pásik s desiatimi nábojmi sa zasunie do drážok v nosiči závorníku a tlakom palca sa náboje presunú do zásobníku (tento mechanizmus nabíjania je prevzatý zo zbrane SKS Simonov). Zásobník je vyrobený z hliníkové zliatiny (menej odolný avšak ľahší než oceľový zásobník AK-47)  a nie je zameniteľný so zásobníkom k AK-47.


Povrch zbrane:

Vonkajšia povrchová ochrana zbrane je prevedená tepelne odolným a oderuvzdorným lakom. Pre zvýšenie odolnosti je pod ochranným náterom povrch parkerizovaný a extrémne namáhané diely záveru sú tvrdo chromované.

Používané strelivo:

K strelbe z SA vz. 58 sa používa 7,62mm náboj vz. 43 nasledovných druhov:

* náboj s normálnou strelou - (7,62-43) - 7,62 mm náboj vz. 43 používaný k ničeniu živej sily nepriateľa

* náboj svietiaci - (7,62-Sv 43) - hrot strely označený zelenou

* náboj priebojný zápalný - (7,62-PZ 43) - hrot strely označený červeným a čiernym prúžkom

* náboj zápalný - (7,62-Z 43) - hrot strely označený červenou

* náboj zameriavací - (7,62-Zm 43) - hrot strely so zeleným a bielim prúžkom

Výcvikové náboje sú tieto:

* náboj školný - (7,62-Sk 43) - atrapa náboja slúžiaca k výcviku nabíjania a spúšťania a pre kontrolu činnosti zásobníku, záveru a spúšťadla. Na tele nábojnice sú tri pozdĺžne drážky.

* náboj cvičný - (7,62-Cv 43) - používa sa k výcviku a k značkovaniu paľby pri cvičeniach (tzv. "slepý náboj"). Neobsahuje strelu. Nábojnica má predĺžený krček, ktorý je na konci hviezdicovito uzavretý.

* náboj redukovaný - (7,62-Rd 43) - používa sa k streľbám na skrátené diaľky. Jeho max. dostrel je asi 1100 m. Môže spôsobiť smrteľné zranenie až na diaľku max. dostrelu. Špička strely je zaguľatená a je značená bielou.

Príslušenstvo:

Ku každému SA vz. 58 patrí:

brašna na zásobníky, 4-6 zásobníkov, bodák vz. 58, pošva bodáku, jednotný popruh ručných zbraní, čistenie na samopal v plátnovom vrecku (dvojdielny vyterák, kúdeľníček, žinený kartáčik, chránitko ústia, olejnička, kľúč mušky)

Porovnanie Sa vz. 58 a AK 47:

Na prvý pohľad sa zdá, že je Sa vz. 58 ďalšou kópiou AK-47. To je však omyl. Konštruktéri samozrejme vychádzali z existujúcich zbraní StG 44 Sturmgewehr a AK-47, ale najdôležitejšia časť zbrane, jej vnútorný mechanizmus, je kompletne odlišný a použitý systém uzamykania záveru nebol doposiaľ u zbrane tejto kategórie použitý.

Československá armáda spravila urovnávacie testy medzi Sa vz. 58 a AK-47, ktoré mali novú zbraň s AK-47 porovnať. Bolo vybraných niekoľko zbraní od oboch typov, tie boli rozobrané a z ich dielov boli zložené dve „nové“ zbrane. Potom bolo z každej zbrane vystrieľaných 20 000 kusov munície. Za strelcom stálo niekoľko žien, ktoré priebežne dopĺňali zásobníky. Strelec po vystrieľaní zásobníku dal ruku dozadu, dostal nový, nabil a pokračoval. Po každom treťom zásobníku ponoril celý samopal na chvíľu do sudu s vodou, aby ho ochladil. Po skončení testu boli obe zbrane rozobrané a zisťovala sa miera ich poškodenia. Obe zbrane (Sa vz. 58 i AK 47) obstáli na výbornú. Za celou dobu testu sa u oboch vyskytla jedna chyba. U Sa vz. 58 to bola prasknutá vratná pružina záveru.


Rozoberanie zbrane prebieha v nasledovnom poradí:

* vybratie zásobníka

* sňatie vratného ústrojenstva tlakom na zadnú časť puzdra zbrane a následným vyklopením nahor

* vybratie záveru stiahnutím napínacej páky vzad a následným zdvihnutím ľavou rukou

* sňatie nadpažbia- palcom pravej ruky sa zatlačí na kolík nadpažbia a následne sa kolík vyberie. Potom sa zadná časť nadpažbia uchopí a zodvihne hore, následne dôjde k uvoľneniu nadpažbia a jeho vybratiu

* vybratie piestu- pravou rukou sa piest uchopí a zatlačí proti pôsobeniu pružiny na doraz a následne sa vykloní hore

* sňatie chránidla záveru


Pár slov na koniec:

SA vz. 58 je kvalitná a spoľahlivá zbraň, čo potvrdzuje aj to, že slúži do dnes a je využívania nie len u nás a ČR, ale aj u indických špeciálnych silách a tiež aj u elitnej izraelskej jednotky namiesto AK-47 ako zbraň v ráži 7.62x39. Nejedná sa o modernú zbraň a v mnohom zaostáva, hlavne čo sa taktickej výbavy týka, avšak na trhu je dostatok kvalitných doplnkov či už českej, alebo izraelskej či švajčiarskej výroby. Vďaka nim sa z SA vz. 58 môže stať moderná zbraň pripravená na najdrsnejšie bojové podmienky. Zbraň na ktorú sa možno spoľahnúť a to čo stráca na presnosti a väčšom spätnom ráze než je u zbrani 5.56x45 NATO, opláca na odolnosti a už zmienenej spoľahlivosti. Pri použití vhodného kompenzátoru sa z SA vz. 58 stáva stabilná zbraň schopná únosne strieľať aj dlhšími dávkami. Bližšie si o možnostiach úpravy, doplnení a jednotlivých vylepšeniach povieme v inom článku ktorý sa pripravuje.